Bonjour, bonjour
Comment ça va?
Bonjour, bonjour
Trés bien, merci
Je suis content d'être ici
Avec tous mes petits amis
Bonjour, bonjour
Comment ça va?

你好,你好
你好吗?
你好,你好
非常好,谢谢
我很高兴来到这里
和我所有好朋友们一起
你好,你好
你好吗?

声明:音视频均来自互联网链接,仅供学习使用。本网站自身不存储、控制、修改被链接的内容。"沪江网"高度重视知识产权保护。当如发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将依法采取措施移除相关内容或屏蔽相关链接。中文歌词由沪江法语璐梓原创翻译,转载请注明出处。
 
本文作者:Lou璐梓,语言即生活!欢迎关注个人微信公众号~:少儿法语 (shaoer-fayu)